menu
logo
icon-search

Xã hội

Xuất bản cuốn sách các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiền Phong.5 ngày trước

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 13/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách: “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên cho biết, cuốn sách dày 560 trang, tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới sâu sắc, tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Đồng thời cuốn sách chọn lọc một số bài viết, ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý, bạn đọc trên cả nước phân tích, làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung và giá trị tư tưởng ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Nguyên, những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tập trung phân tích, gợi mở, trọng tâm là việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự thật sự trở thành “cẩm nang” đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là những người trực tiếp tham mưu, giúp cấp uỷ chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Qua các bài viết của bạn đọc đăng tải trên báo chí, cho thấy nhiều cấp uỷ đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu trong ba bài viết đến cán bộ, đảng viên và đặc biệt là đưa tinh thần đó vào ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự.

Nhờ đó, báo cáo chính trị của các cấp uỷ có chất lượng hơn, phần đánh giá về công tác xây dựng Đảng đầy đủ, sâu sắc hơn; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có tính chiến đấu cao hơn, làm rõ kết quả và những vấn đề cần quan tâm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, trách nhiệm của cấp uỷ trước những vấn đề đặt ra, không còn nặng về liệt kê thành tích hoặc trùng lặp với báo cáo chính trị như trước.

Các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ có giá trị đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược; một phương pháp tư duy khoa học, biện chứng và lịch sử; một cách nhìn, đánh giá mới trước mỗi vấn đề của Đảng, của đất nước và cuộc sống hàng ngày trước mỗi giai đoạn phát triển mới.

Mỗi nội dung, mỗi cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như một lời nhắn nhủ từ đáy lòng của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống giản dị, hết mình vì Đảng, vì lợi ích dân tộc, gàn gũi nhân dân, được nhân dân quý mến, tin yêu. Chính những điều ấy như một lẽ tự nhiên đã thôi thúc bạn đọc bày tỏ tình cảm, nhận thức sâu sắc hơn những điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm và có thêm bản lĩnh, niềm tin, ý thức, trách nhiệm trước mọi công việc của Đảng, của đất nước và nhân dân.

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc như góp thêm một tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước lan toả rộng hơn, sâu hơn, đến với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó rõ nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, với từng lĩnh vực, từng ngành; là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ; về đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững kinh tế, chính trị, văn hoá…khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc” là tài liệu quý, không chỉ đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác chuẩn bị tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu sâu hơn về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cũng như của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vận dụng trong công tác của mình, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân đánh giá, các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất giản dị, nhưng nổi tiếng và có tầm chiến lược cao. Ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được coi như một tác phẩm mang tính chất định hướng cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và cho sự phát triển đất nước.

 
Lưu bài viết
Chia sẻ
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng
nhân sự