menu
logo
icon-search

Xã hội

Hội nghị các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Báo Quảng Bình.12 ngày trước
(QBĐT) - Sáng nay, 15-9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

(QBĐT) - Sáng nay (15-9), Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị có sự tham gia của 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng với hơn 4.600 đại biểu tham dự; riêng tại điểm cầu Trung ương có gần 400 đại biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính, Thường trực HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác Nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan khối Nội chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Các cơ quan khối Nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quản quản lý của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò tiên phong trong đấu tranh, xử lý tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.Tổ chức bộ máy của các cơ quan Nội chính được củng cố, kiện toàn, ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo cũng nêu lên 5 bài học kinh nghiệm, 6 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các cơ quan Nội chính phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan Nội chính trong hệ thống chính trị; đây là những cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan khối Nội chính là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là “thanh bảo kiếm” sắc bén và là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu lên 7 nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các cơ quan Nội chính tập trung thực hiện trong thời gian tới, tin tưởng các cơ quan Nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

 

Ngọc Mai

Lưu bài viết
Chia sẻ