menu
logo
icon-search

Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội tiếp tục đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ

VnMedia.2022-12-05 16:15:14
 - "Quốc hội còn phải tiếp tục đổi mới hơn nữa. Đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, mở rộng thích ứng và giải quyết "từ sớm từ xa”,  hướng tới "Quốc hội chuyên nghiệp hiện đại, đảm bảo công khai minh bạch và gần dân hơn" - Chủ tịch QH chia sẻ với cử tri Hải Phòng. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, sáng ngày 14/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ĐBQH Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sự phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội, giữa Quốc hội với các tổ chức khác rất chặt chẽ, tạo nên thành công chung của đất nước. Các gói hỗ trợ chính sách đã ban hành trong 2 năm qua có quy mô hơn 8% GDP đã góp phần quan trọng để ổn định nền kinh tế, thúc đẩy và phục hồi sau đại dịch. Cảm ơn sự đánh giá của cử tri với Quốc hội, nhưng Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đó mới chỉ là những kết quả bước đầu, Quốc hội còn phải tiếp tục đổi mới hơn nữa. Đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, mở rộng thích ứng và giải quyết "từ sớm từ xa”,  hướng tới "Quốc hội chuyên nghiệp hiện đại, đảm bảo công khai minh bạch và gần dân hơn". Về các vấn đề cụ thể mà cử tri nêu, trong đó xây dựng hệ thống pháp luật và đời sống của luật chưa cao, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đúng là thực tế vẫn còn tình trạng này và Đảng đoàn Quốc hội đang rà soát trình Bộ Chính trị đề án về ban hành  xây dựng hệ thống pháp luật toàn khóa trong 5 năm với 137 nhiệm vụ cụ thể. Chiến lược hệ thống pháp luật sẽ gồm cả xây dựng và thực thi pháp luật, coi trọng thượng tôn pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hải Phòng Ngoài hình thức thể hiện thì quan trọng nhất nội dung hệ thống pháp luật phải kiến tạo phát triển dất nước, nhanh và bền vững và đáp ứng yêu cầu hổi hập quốc tế. Quốc hội đang tiếp tục đổi mới để tránh tình trạng luật khung, luật ống, nhất là tránh việc quy định cứng, chi tiết trong Luật, dẫn đến bất cập trong cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, văn bản hướng dẫn phải đúng với nội dung văn bản luật, phải giám sát để đáp ứng cả nội dung và thời hạn thực thi Luật.. Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời cử tri về vấn tình hình chậm giải ngân đầu tư công và có giải pháp mạnh trong thời gian tới; nhất trí quan điểm của cử tri là phải coi trọng môn học lịch sử, giao Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hội thảo về nội dung này... Về các kiến nghị cụ thể khác của cử tri thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tổng hợp đầy đủ, chi tiết, sớm chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết, theo quy định của pháp luật. PV
Lưu bài viết
Chia sẻ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri