menu
logo
icon-search

SuperInfo

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương

VTCnews.14 ngày trước

Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương - 1
 

Hà Thành

Lưu bài viết
Chia sẻ
Bí thư Tỉnh ủy
Phạm Đại Dương
Bí thư Phú Yên Phạm Đại Dương