menu
logo
icon-search

SuperInfo

Infographic: Chân dung 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

VTCnews.2020-10-30 12:22:11
Trong số các Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 9 địa phương bầu Bí thư Tỉnh uỷ là nữ.
Infographic: Chân dung 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - 1
Hà Thành
Lưu bài viết
Chia sẻ
Bí thư Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Giàng Páo Mỷ
nữ bí thư tỉnh uỷ
bà Lê Thị Thủy
Lâm Thị Phương Thanh