menu
logo
icon-search

Giáo dục

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Vietnamnet.13 ngày trước

Sáng 13/1, học sinh giỏi lớp 9 của Hà Nội đã hoàn thành bài thi chọn học sinh giỏi môn Toán. Sau đây là gợi ý lời giải môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021.

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội
 
Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội
 
Gợi ý lời giải đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội
 

Nguyễn Tiến Lâm, Trịnh Huy Vũ (Câu lạc bộ Toán A1)

Lưu bài viết
Chia sẻ
đề thi
học sinh giỏi
môn Toán