menu
logo
icon-search

Audio

Giá xăng lại "đội" ngưỡng 30.000 đồng/lít, người dân Thủ đô tranh thủ đi mua

VTCnews.6 ngày trước
Lưu bài viết
Chia sẻ
Giá xăng
ngưỡng 30.000 đồng/lít
người dân
Thủ đô
tranh thủ đi mua
giá xăng tăng